તું નજીક આવે અને જ્યારે અડે – ભરત વિંઝુડા

#GujaratiGazal

gujaratigajal

તું નજીક આવે અને જ્યારે અડે

જીવવા માટે જીવન ઓછું પડે

 

તું જ છે આઠે પ્રહરની આરઝુ

ને મને થોડી ઘડી તું સાંપડે

 

કેટલી તકલીફ પડતી હોય છે

સાવ સાચું બોલવાનું આવડે

 

કેમ વાવાઝોડું આવી જાય છે ?

એક બારી જે ઘડીએ ઊઘડે

 

હું જ મારી સામે આવી જાઉં છું

કોણ બીજું સામે આવીને લડે

 

તારી મૂર્તિઓ મને દેખાય છે

મન વગર હાથે ઘણાં શિલ્પો ઘડે

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s